Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Access denied for user 'cbs'@'localhost' (using password: YES) in /data/www/virtual/pinknet/bkp/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 376
Komise Českého Bridžového Svazu
Cz En 

Disciplinární komise

Zkoumá a posuzuje dodržování předpisů ČBS, zásady sportovního zápolení, záležitosti spojené s nevhodným chováním spojeným s účastí na bridžových turnajích, hráčů i funkcionářů ČBS. Disciplinární komise se řídí disciplinárním řádem.

Členové Disciplinární komise jsou jmenováni Ústředím ČBS z řad členů ČBS, viz Hlava II, §15, Disciplinárního řádu.

Reprezentační komise

Vybírá turnaje na soutěžní období, kterých se budou reprezentační týmy účastnit. Navrhuje rozpočet na jednotlivé akce a podává ke schválení ÚČBS. Navrhuje pravidla pro nominaci reprezentantů na jednotlivé akce.

Členové: viz Reprezentace

Klasifikační referent

Klasifikační referent aktualizuje a spravuje databázi výsledků a klasifikačních bodů a aktualizuje Klasifikační řád.

Klasifikační referent: Jaroslav Hájek

Soutěžní referent

Připravuje a aktualizuje termínový kalendář, přiděluje statut VC a CBT, pomáhá při organizaci soutěží pořádaných ČBS, stará se o aktualizaci Soutěžního řádu a propozic soutěží pořádaných ČBS, aktualizuje šablony konvenčních karet.

Soutěžní referent: Vladimír Nulíček

Sekretář

Kontroluje mailovou korespondenci, odepisuje na zprávy, které se netýkají přímo členů ÚČBS nebo jiné specifické komise či pracovní skupiny. Přeposílá pozvánky a materiály ke zveřejnění na webu ČBS.

Sekretář: Jan Ertner

Pracovní skupina pro správu webu

Stará se o chod a funkčnost webových stránek ČBS. Vytváří nové události, vkládá relevantní materiály a aktualizuje data zobrazovaná na oficiálním stránkách ČBS.

Členové: Milan Macura, Viktor Urban, Vladimír Nulíček

Pracovní skupina pro webový časopis

Koordinuje zveřejňování pravidelných rubrik, vyhledává články ke zveřejnění, provádí korektury získaných článků a převádí je do jednotného kódu.

Členové: Jana Janková, Vladimír Machát, Jiří Emmer

Správce facebook účtu

Vytváří události, aktualizuje infromace, přidává příspěvky s informacemi o bridži, vkládá fotky z bridžových událostí.

Správce facebook účtu: Lucie Kohutová