Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Access denied for user 'cbs'@'localhost' (using password: YES) in /data/www/virtual/pinknet/bkp/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 376
Ústředí Českého Bridžového Svazu
Cz En 

Kontakt

Český bridžový svaz
Italská 209/17
Praha 2, 120 00
ucbs@seznam.cz
www.bridge.cz/cbs
Právnická osoba – občanské sdružení
IČO 00443000
DIČ: CZ00443000
Číslo registrace MV ČR: VSP/1-3394/90-R
Číslo účtu ÚČBS: 51-0689240257/0100

Orgány ČBS jsou:
1.) Konference delegátů (KD ČBS)
2.) Volené ústředí ČBS (ÚČBS)
3.) Volený revizor (Revizor)
Orgány ČBS jsou voleny na 4 roky, aktuální členové těchto orgánů byli zvoleni 16. ledna 2012

1.) KD ČBS je nejvyšším orgánem ČBS. Tvoří ji sbor delegátů jednotlivých BK a sbor účastníků KD ČBS. KD ČBS je svoláváno ÚČBS minimálně jednou za čtyři roky; a dále pak, požádá-li o to nejméně polovina BK nebo alespoň dvě třetiny členů ÚČBS nebo Revizor nebo předseda KD ČBS.
Předsedou konference delegátů je Jiří Kopřiva

2.) ÚČBS je výkonným a řídícím orgánem ČBS. ÚČBS má 5 členů: předsedu, ekonoma a další 3 členy ÚČBS. Za ČBS jedná a právní úkony činí jeho předseda nebo pověřený zástupce z řad ÚČBS v rozsahu svěřené působnosti.
Předsedou ČBS je Milan Macura
Ekonomem ČBS je Milan Franz
Dalšími členy ÚČBS jsou: Vladimír Nulíček, Jaroslav Hájek a Michal Králík

3.) Revizor provádí revizi hospodaření a kontrolu činnosti ÚČBS, jehož jednání má právo se zúčastňovat. Dále může Revizor kontrolovat i činnost všech orgánů ČBS s výjimkou KD ČBS. Revizor má právo zúčastňovat se jednání kteréhokoliv orgánu ČBS.
Revizorem ČBS je Ondřej Bahník