Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Access denied for user 'cbs'@'localhost' (using password: YES) in /data/www/virtual/pinknet/bkp/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 376
Reprezentace
Cz En 

Reprezentace České republiky

Reprezentovat ČBS mohou pouze hráči se zaplaceným soutěžním členstvím v ČBS na danou sezónu. Tito hráči mají zároveň zaplaceny příspěvky EBL a WBF. Dále musí zájemci o reprezentaci podepsat a ctít „Kodex reprezentanta“.

Reprezentace ČBS se dělí do následujících kategorií:

 • Open
 • Ženy
 • Mixy
 • Senioři
 • Junioři do 20 let
 • Juniorky do 20 let
 • Dorostenci

Hlavní kategorií je Open, ve které mohou reprezentovat všichni hráči registrovaní v ČBS bez věkového omezení. Kategorii Open zastupují kapitán a kouč, zbývající kategorie zastupuje pouze kapitán.

Zástupci jednotlivých reprezentačních kategorií tvoří tzv. Reprezentační komisi, která musí mít nejméně 5 členů. V případě, že je zástupců méně než 5, doplní ÚČBS počet členů reprezentační komise z řad členů ČBS. Zástupci reprezentačních kategorií:

 • Open – momentálně bez kapitána a kouče
 • Ženy – momentálně bez kapitána
 • Mixy – zastoupena hrajícím kapitánem
 • Senioři – Petr Hebák
 • Junioři do 25 let – Michal Králík
 • Juniorky do 25 let – momentálně bez kapitána
 • Dorostenci do 20 let – Michal Kopecký

Reprezentační komise:

 • Volí předsedu reprezentační komise, který svolává schůze reprezentační komise a komunikuje s ÚČBS
 • Vybírá turnaje na soutěžní období, kterých se budou reprezentační týmy účastnit
 • Mixy – zastoupena hrajícím kapitánem
 • Navrhuje rozpočet na jednotlivé akce a podává ke schválení ÚČBS
 • Navrhuje pravidla pro nominaci reprezentantů na jednotlivé akce

Hlavními faktory pro výběr reprezentace jsou aktuální výkonnost (součet SB za poslední 3 dokončené sezóny a aktuální sezónu), zkušenost (počet reprezentačních startů v posledních 5 letech), výsledky na zahraničních a reprezentačních turnajích.

Finanční prostředky na reprezentaci jsou získávány primárně ze sponzorských darů či grantů věnovaných přímo na reprezentaci a jsou shromažďovány v Reprezentačním fondu ČBS. O rozdělení finančních prostředků na jednotlivé akce rozhoduje ÚČBS na základě návrhu Reprezentační komise.

Medailové úspěchy

Soutěž Rok Kategorie Umístění Hráči
3rd European Universities Bridge Championship 2013 Univerzitní 3. místo Patrik Bouřa, František Králík, Jan Králík a Kamil Žylka
6th European Small Federations Games 2013 EBL 1. místo Eva Bahníková, Michal Kopecký, josef Kurka, Milan Macura
6th FISU World University Bridge Championships 2012 Univerzitní 2. místo Lukáš Barnet, Michal Kopecký, František Králík, Milan Macura
European Championships - girls pairs 2010 Juniorky 2. místo Kateřina Tichá, Magdaléna Tichá
1st WORLD YOUTH CONGRESS - Swiss KO Teams 2009 Junioři 1. místo Michal Kopecký, Milan Macura
1st WORLD YOUTH CONGRESS - IMP pairs 2009 Junioři 1. místo František Králík, Magdaléna Tichá
European Championships - girls pairs 2008 Juniorky 3. místo Pavla Hoderová, Jana Janková

Další významné úspěchy

Soutěž Rok Kategorie Umístění Hráči
European Open Championships 2011 Open teams 9.-16. místo Michal Kopecký, Josef Kurka, Milan Macura, Richard Ritmeijer
13th WORLD SERIES CHAMPIONSHIPS 2010 Open teams 9.-16. místo Michal Kopecký, Josef Kurka, Krzyzstof Jassem, Krzyzstof Martens,
1st EUROPEAN UNIVERSITY TEAM CHAMPIONSHIPS 2009 Univerzitní 4. místo Pavla Hoderová, Jana Janková, Michal Kopecký, Milan Macura
European Open Pairs Championships 2009 Open 5. místo Michal Kopecký, Vít Volhejn